Vastaanottajien lisääminen

Uutiskirjeen sisällön muokkauksen jälkeen paina Seuraava-painiketta. Pääset valitsemaan uutiskirjeen vastaanottajat.

  1. Voit lähettää Uutiskirjeen valitsemallesi asiakasryhmälle. Lisää merkintä ryhmiin, joille haluat kirjeen lähettää. Ei haittaa, vaikka asiakas olisi useassa eri ryhmässä. Järjestelmä lähettää silti vain yhden kirjeen asiakasta kohden.
  2. Voit myös lisätä lähetykselle manuaalisesti sähköpostiosoitteita. Kirjoita osoitteet omille riveilleen. Manuaalisesti lisätyt osoitteet eivät tallennu asiakasryhmiin.
  3. Paina Tallenna ja siirry esikatseluun -painiketta.
Sähköpostimarkkinointi